دسترسی سریع

درباره ما

بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست و مبتلا به سرطان ( شمیم مهر استان اردبیل ) شامل دو واحد مستقل از هم برای خدمات رسانی به دانش آموزان بی سرپرست ( یتیم ) و کودکان زیر 18 سال مبتلا به سرطان می باشد. پرداخت کمک هزینه تحصیلی تا پایان تحصیلات تکمیلی برای دانش آموزان بی سرپرست و پرداخت کلیه ی هزینه های درمانی انجام یافته در مراکز دولتی برای کودکان مبتلا به سرطان از جمله خدماتی است که در این موسسه انجام می پذیرد. در کنار این دو مجموعه خدماتی، مجمع خیرین مدرسه ساز استان نیز فعالیت مدرسه سازی در نقاط مختلف استان را عهده دار است. هر سه مجموعه خدماتی یعنی، بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست، بنیاد حمایت از کودکان مبتلا به سرطان ( شمیم مهر استان اردبیل ) و مجمع خیرین مدرسه ساز استان اردبیل تحت نظر حاج جواد قران نویس اداره می شود.
پرداخت حمایتی عضویت قوانین و مقررات