عضویت همیاران داوطلب

فرم همیاران داوطلب

  • جدا کننده بخش

  • اینجانب اعلام آمادگی می نمایم تا به عنوان "همیار داوطلب" بصورت رایگان در بخش :
  • و در زمینه های ذیل فعالیت کنم :
  • تمایل دارم در روزهای
  • روز در هفته
  • :
  • :
  • با بنیاد همکاری کنم
طراحی و توسعه توسط IPHOLD