پرداخت حمایتی از طریق شماره گیری کد موبایل

کد USSD

          

          

طراحی و توسعه توسط IPHOLD