آغاز به کار بنیاد در سال جدید۱۳۹۹

آغاز به کار بنیاد در سال جدید1399

در نخستین نشست کاری سال ۹۹ حاج آقا قرآن نویس رییس هیات مدیره بنیاد برنامه ها و اهداف مورد نظر برای خدمت رسانی بیشتر و بهتر به کودکان تحت پوشش بنیاد راتشریح کرد و تلاش بیش از بیش مجموعه ی کارکنان برای دستیابی به این امر مهم را خواستار شد.

 

Scroll to Top