اعلام آمادگی مدیرشعب بانک تجارت استان برای حمایت های همه جانبه ی این بانک از بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست و مبتلا به سرطان استان اردبیل

رییس هیئت مدیره و جمعی از اعضای هیئت امنای بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست و مبتلا به سرطان استان با مدیر شعب بانک تجارت استان اردبیل دیدار کردند.
در این دیدار پس از ارائه گزارش توسط حاج آقا قرآن نویس از نحوه عملکرد و نوع خدمت رسانی به کودکان تحت پوشش بنیاد، اسکندری زنجانی مدیر شعب بانک تجارت استان نیز مبنی بر ارائه خدمات و حمایت های همه جانبه و ادامه دار از مجموعه بنیاد و کودکان تحت پوشش اعلام آمادگی نمود و گفت: در شرایط اقتصادی موجود کمک به خانواده های نیازمند دارای کودک بیمار، امری بسیار ضروری و پسندیده است که باید در اولویت امور قرار گیرد .
در پایان این دیدار به پاس همکاری ها و حمایت های مالی کارکنان بانک تجارت از اعضای تحت پوشش بنیاد، نشان عالی خیّرین بنیاد و تابلو خط هنری به آقای اسکندری زنجانی مدیر شعب بانک تجارت استان اهدا شد.

Scroll to Top