اهدای مالکیت ۴۰مغازه در مجتمع علافان دروازه مشگین اردبیل توسط خیّربزرگوار جناب آقای حاج محمد رضا جهازی

اهدای مالکیت 40مغازه در مجتمع علافان دروازه مشگین اردبیل

مالکیت ۴۰ مغازه از مجتمع علافان که سهم الارث خیّر اردبیلی بود به بنیاد حمایت از کودکان مبتلا به سرطان شمیم مهر استان اردبیل واگذار شد.
آقای محمدرضا جهازی هدف از این کار خدا پسندانه را، جلب رضایت پروردگار و حل گوشه ای از مشکلات خانواده های دارای کودک مبتلا به سرطان تحت پوشش شمیم
مهر استان اردبیل عنوان کرد و گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی موجود در جامعه، رسیدگی به خانواده های نیازمند ضروری تر از هر زمان دیگر به نظر می رسد که این امرجز با مشارکت خیّرین و افراد مرفّه جامعه مقدور نخواهد بود
وی از خیّرین داخل و خارج از استان اردبیل خواست تا کودکان نیازمند و مبتلا به سرطان را تحت چتر حمایتی خود در آورند و از کمک به نیازمندان که بندگان و نعمتهای الهی محسوب می شوند دریغ نورزند.

Scroll to Top