اهدای نشان عالی مجمع سلامت دانشگاه محقق به بنیاد

اهدای نشان عالی مجمع سلامت دانشگاه محقق به بنیاد

اهدای نشان عالی مجمع سلامت دانشگاه محقق به بنیاد حمایت از کودکان مبتلا به سرطان(شمیم مهر) استان اردبیل اهدا شد.
دکتر سیاهکوهیان رییس مجمع سلامت دانشگاه محقق اردبیل و هیات همراه امروز ضمن حضور در بنیاد و نشست صمیمی با حاج آقا قرآن نویس رییس هیات مدیره بنیاد، نشان عالی مجمع سلامت را به ایشان اهدا نمود.
این نشست تعاملی با هدف همکاری متقابل مجمع سلامت و بنیاد شمیم مهر استان اردبیل برگزار شد.

Scroll to Top