بازدید بزرگ خیّرنیک اندیش آقای حجت اله جدی

.

بزرگ خیّر  نیک اندیش آقای حجت اله جدی اهل روستا مرنی با حضوردربنیاد،در اوج مهر و مهربانی ،منزل مسکونی  وتمام دارایی خود را به کودکان بی سرپرست و مبتلا به سرطان (شمیم مهر)  استان اردبیل هدیه کرد هدف از کار خود را کمک به همنوع و دستگیری از کودکان بی سرپرست ومبتلا به سرطان عنوان کرد و افزود: لذا کودکان نیازمند و مبتلا به سرطان  تحت پوشش بنیاد شمیم مهر استان اردبیل را اولاد خود دانسته فرشتگان الهی بوسه بردستان چنین انسانهایی خواهند زد که در زمین، آسمانی زیسته اند

Scroll to Top