بازدید خیّر نیک اندیش حاج آقا حجت اله جدی

بزرگ خیّر نیک اندیش آقای حجت اله جدی اهل روستا مرنی با حضور در بنیاد، در اوج مهر و مهربانی، منزل مسکونی و تمام دارایی خود را به کودکان بی سرپرست و مبتلا به سرطان (شمیم مهر) استان اردبیل هدیه کردن. وی هدف از کار خود را کمک به همنوع و دستگیری از کودکان بی سرپرست و مبتلا به سرطان عنوان کرد و افزود: کودکان نیازمند و مبتلا به سرطان (تحت پوشش بنیاد شمیم مهر استان اردبیل) را اولاد خود دانست.

اسکرول به بالا