بازدید خیّر نیک اندیش حاج آقا حجت اله جدی

بازدید خیّر نیک اندیش حاج آقا حجت اله جدی

بزرگ خیّر نیک اندیش آقای حجت اله جدی اهل روستا مرنی با حضور در بنیاد، در اوج مهر و مهربانی، منزل مسکونی و تمام دارایی خود را به کودکان بی سرپرست و مبتلا به سرطان (شمیم مهر) استان اردبیل هدیه کردن. وی هدف از کار خود را کمک به همنوع و دستگیری از کودکان بی سرپرست و مبتلا به سرطان عنوان کرد و افزود: کودکان نیازمند و مبتلا به سرطان (تحت پوشش بنیاد شمیم مهر استان اردبیل) را اولاد خود دانست.

Scroll to Top