بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دکتر حبیب زاده رییس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و دکتر رضایی بنا معاون درمان این دانشگاه پیش از ظهر امروز از مجموعه بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست و مبتلا به سرطان استان اردبیل و فاز اوّل ساختمان در حال ساخت کلینیک تخصصی کودکان مبتلا به سرطان بازدید کردند.
در نشستی که پس از این بازدید برگزارشد رییس هیات مدیره بنیاد،گزارشی از فعالیتهای موسسه خیریه مردمی حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (شمیم مهر) استان اردبیل ارائه کرد و گفت: این بنیاد بصورت کاملا مردمی و با کمکهای مادی و معنوی خیّرین داخل و خارج از کشور اداره می شود که در کنار تامین هزینه تحصیل ۶۲۱ دانش آموز بی سرپرست، هزینه های درمانی بیش از ۳۰۰ کودک مبتلا به سرطان را هم پرداخت می نماید.
حاج آقا قرآن نویس افزود: تمام تلاش مجموعه ( شمیم مهر) استان اردبیل حمایت همه جابنه از کودکان مبتلا به سرطان کل استان است و جای بسی خوشحالی است که تاکنون ۱۳۰مورد از بیماران تحت پوشش، بهبودی کامل یافته اند.
در این نشست دکتر حبیب زاده رییس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل نیزضمن تقدیر از خدمات انجام یافته در بنیاد و همراهی تحسین برانگیز خیّرین با این مجموعه خیریه، با ایجاد بخش شیمی درمانی سرپایی در این موسسه برای ارائه خدمات به کودکان مبتلا به سرطان (شمیم مهر) استان اردبیل موافقت کرد.

Scroll to Top