بازدید( شمیم مهر) اردبیل از مهرانه زنجان

بازدید

جمعی از کارکنان بنیاد حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (شمیم مهر) استان اردبیل با حضور در زنجان از بخشهای مختلف انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان (مهرانه) زنجان بازدید کردند.
این بازدید یک روزه با هدف تعاملات و تبادل تجربیات بیشتر دو مجموعه در راستای ارائه خدمات بهتر به اعضای تحت پوشش و کودکان مبتلا به سرطان انجام و نشان عالی خیّرین (شمیم مهر) به انجمن خیریه مهرانه زنجان اهدا شد.

Scroll to Top