حمایت از کودکان مبتلا به سرطان بانوی خیّر ۸۲ ساله اردبیلی

حمایت از کودکان مبتلا به سرطان بانوی خیّر 82 ساله اردبیلی

خانم مرحمت نقی زاده هدف ازانجام این کار خیّررا کمک به همنوعان و کودکان بیمار عنوان کرد وگفت: شاید این هدیه کوچک بتواند بخشی از هزینه های مورد نیاز برای خرید تجهیزات درمانگاه (شمیم مهر) را تامین نماید که زمینه ساز بهبودی و سلامت کودکان تحت پوشش بنیاد حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (شمیم مهر)استان اردبیل باشد.

Scroll to Top