برپایی غرفه بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست و مبتلا به سرطان استان اردبیل در حاشیه دو رویداد علمی و پژوهشی

برپایی غرفه بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست

مدرسه تابستانه کشوری عنوان همایش دانشجویی بود که تابستان امسال در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با عنوان رقابت بزرگ پروپوزال نویسی یرگزار شد.
بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست و مبتلا به سرطان استان اردبیل با همکاری دانشگاه علوم پزشکی در حاشیه این رویداد علمی پژوهشی با پرپایی غرفه اقدام به معرفی بنیاد و عملکرد این مجموعه در خصوص نحوه خدمات رسانی به اعضای تحت پوشش نمود.
در راستای این غرفه ها دو کنفرانش بین الملیی و ملی در زمینه کشاورزی ارگانیک و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد در حاشیه این دو کنفرانس با هماهنگی و همکاری دانشگاه محقق اردبیلی، بنیاد نیز در کنار سایر غرفه داران به تشریح فعالیت های خود پرداخت.
عمده فعالیت بنیاد در این غرفه ها توزیع بروشورهای معرفی و بروشورهای پیشگیری از ابتلا به سرطان از طریق تغذیه سالم بود.

Scroll to Top