برپایی غرفه بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست و مبتلا به سرطان استان اردبیل در حاشیه دو رویداد علمی و پژوهشی

مدرسه تابستانه کشوری عنوان همایش دانشجویی بود که تابستان امسال در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با عنوان رقابت بزرگ پروپوزال نویسی یرگزار شد.
بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست و مبتلا به سرطان استان اردبیل با همکاری دانشگاه علوم پزشکی در حاشیه این رویداد علمی پژوهشی با پرپایی غرفه اقدام به معرفی بنیاد و عملکرد این مجموعه در خصوص نحوه خدمات رسانی به اعضای تحت پوشش نمود.
در راستای این غرفه ها دو کنفرانش بین الملیی و ملی در زمینه کشاورزی ارگانیک و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد در حاشیه این دو کنفرانس با هماهنگی و همکاری دانشگاه محقق اردبیلی، بنیاد نیز در کنار سایر غرفه داران به تشریح فعالیت های خود پرداخت.
عمده فعالیت بنیاد در این غرفه ها توزیع بروشورهای معرفی و بروشورهای پیشگیری از ابتلا به سرطان از طریق تغذیه سالم بود.

اسکرول به بالا