تجلیل از موسسات خیریه حوزه سلامت

تجلیل از موسسات خیریه حوزه سلامت

در نشست سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با مدیران و دست اندرکاران موسسات و انجمن های خیریه استان که در امر سلامت تلاش دارند از همکاری شایسته بنیاد حمایت ازکودکان مبتلا به سرطان (شمیم مهر) استان اردبیل با دانشگاه علوم پزشکی  و همچنین از تلاش حاج آقا قرآن نویس رییس هیات مدیره بنیاد در جهت گسترش امکانات و خدمات بهداشتی درمانی، توسط سرپرست این  دانشگاه تقدیر شد.
دکتر شهرام حبیب زاده سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در این نشست گفت: ورود برخی از موسسات خیریه در امر سلامت که با نیّت خیر خواهانه با جمع آوری کمک های نقدی یا زمین های اهدایی صورت می گیرد، امری بسیار ارزشمند و قابل ستایش است.

Scroll to Top