تقدیر از خیّرحامی کودکان بی سرپرست و مبتلا به سرطان استان اردبیل

تقدیر از خیّرحامی کودکان بی سرپرست و مبتلا به سرطان استان اردبیل

از نمایندگی معاینه فنّی شوقی بعنوان خیّر حامی کودکان بی سرپرست و مبتلا به سرطان استان اردبیل تجلیل شد.
خانواده مرحوم سرهنگ شوقی سالهاست که با حمایتهای مادی و معنوی خود از حامیان موسسه خیّریه مردمی حمایت از کودکان بی سرپرست و مبتلا به سرطان استان اردبیل می باشند و در هیچ شرایطی کودکان تحت پوشش بنیاد را فراموش نکرده اند که به پاس قدردانی از این همراهی، لوح تقدیر و نشان عالی خیّرین توسط رییس هیات  مدیره بنیاد به برادران شوقی اهدا شد.

Scroll to Top