جشن بهبودی دو کودک مبتلا به سرطان تحت پوشش بنیاد با حضور مشاور وزیر و معاون شرکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور

جشن بهبودی دو کودک مبتلا به سرطان

اکبری مشاور وزیر و معاون مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور با حضور در اردبیل، در بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست و مبتلا به سرطان استان اردبیل نیز حضور یافت و با تعدادی از کودکان بیمار تحت پوشش دیدار کرد.
اکبری در این دیدار ضمن مثبت ارزیابی کردن عملکرد این مجموعه کاملا مردمی، فعالیت های بنیاد را در مستری دادن امور خیر در قالب اقدامات نظام مند موثر برشمرد.
معاون مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور همچنین در جشن بهبودی دو کودک مبتلا به سرطان تحت پوشش بنیاد شرکت کرد و برای عموم کودکان مبتلا به سرطان آرزوی سلامت و بهبودی نمود.

 

Scroll to Top