جشن مهربافت و یلدا در بیمارستان

جشن مهربافت و یلدا در بیمارستان

همزمان با شب یلدای ایرانی وبه منظور تقسیم شادیها با کودکان مبتلا به سرطان تحت پوشش بنیاد که در این روز بخصوص در بیمارستان بستری هستند تعدادی از پرسنل بنیاد حمایت از کودکان مبتلا به سرطان شمیم مهر استان اردبیل با حضور در بخش خون وانکولوژی بیمارستان بوعلی ضمن عیادت از آنان هدیه های یلدایی تقدیمشان کردند

 

Scroll to Top