جشن کودکان

همزمان با ماه تولد کودکان مبتلا به سرطان تحت پوشش موسسه و به بهانه ی ایجاد روحیه و لحظات شاد برای این کودکان، با مشارکت بانوان خیّرجشن تولدّی برای متولدین هرماه برگزار می شود.
درطول سال نیز به بهانه ی مناسبتهای مختلف، جشن های متعددی برای کودکان بنیادی برگزار می شود که جشن قلم، جشن مهربافت، جشن یلدا و جشن عیدانه ی فرشته های بنیاد از جمله برنامه ها و جشن های برگزار شده می باشد.

اسکرول به بالا