حضور کودکان تحت پوشش بنیاد در مجموعه تفریحی شورابیل

حضور کودکان تحت پوشش بنیاد در مجموعه تفریحی شورابیل

نفر از اعضای تحت پوشش بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست و مبتلا به سرطان استان میهمان کشتی آنداک و قطار شادی مجموعه تفریحی ورزشی شورابیل اردبیل بودند.
اجرای این برنامه فرهنگی و تفریحی لحظات شادی را برای کودکان تحت پوشش حاضر در برنامه رقم زد .
لازم به ذکر است که اجرای این برنامه ها با مشارکت خیرین و عوامل و کارکنان مجموعه های مربوطه بصورت تخفیف دار و یا رایگان انجام می گیرد.
قرار است در راستای تقویت حس خودباوری وارتقای نشاط اجتماعی در کودکان تحت پوشش بنیاد برنامه های فرهنگی، هنری، تفریحی وورزشی متنوعی در طول سال اجرا شود.

Scroll to Top