دختر تکواندو کار و جودو کار اردبیلی حامی کودکان مبتلا به سرطان

دختر تکواندو کار و جودو کار اردبیلی حامی کودکان مبتلا به سرطان

فاطمه جهانی دختر تکواندوکار و جودو کار اردبیلی است که در مناسبت های مختلف با حضور در بنیاد، هدایای نقدی مسابقات ورزشی خود را به کودکان مبتلا به سرطان استان اردبیل اهدا کرده است.
فاطمه ی مهربان در سایه والدین خیّر خود از همان کودکی به انجام کارهای خیر علاقه مند است و بنا بر گفته اش قصد دارد تا بزرگسالی در کنار این کودکان باشد و آنان را حمایت نماید.
فاطمه و دو خواهر ورزشکارش در نخستین جشن قلک شمیم مهر نیز شرکت داشتند و با هدایای نقدی خود در شادی کودکان تحت پوشش بنیاد سهیم شدند.

Scroll to Top