مراسمی برای پشیکسوتان خیّراندیش بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست و مبتلا به سرطان استان اردبیل.

مراسمی برای پشیکسوتان خیّراندیش

در مراسمی که با حضورخیّرین بنیاد،کارکنان و خانواده های آنان برگزار شد سه نفر از پیشکسوتان بنیاد که به مدت ۲۰سال با این موسسه خیّریه همکاری داشتند قدردانی شد.
حاج فیروز عرشی رییس امور مالی بنیاد، حاج محمد کنعانی مدیر عامل بنیاد و حاج رضوان وثوقی سه بزرگواری هستند که در طول سالیان خدمت خود صادقانه فعالیت نمودند.
حاج آقا قرآن نویس رییس هیات مدیره بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست و مبتلا به سرطان استان اردبیل در این مراسم، ضمن تقدیر از تلاشهای خالصانه آنان، از ایشان با عنوان یاران شفیق و دلسوزان کودکان و نیازمندان یاد کرد و از عموم کارکنان بنیاد خواست تا رضایت پرودگار را سرلوحه کارهای خود قرار دهند واز هیچ تلاشی برای خدمت رسانی به کودکان بی سرپرست و مبتلا به سرطان تحت پوشش بنیاد دریغ ننمایند.

Scroll to Top