آدرس و اطلاعات شعبه وحدت

شرح وظایف شعبه وحدت

در این دفتر همکاران ما وظیفه جمع آوری کمک های نقدی, غیر نقدی و توزیع بسته های معیشتی و احسانات شما خیّرین بزرگوار را بر عهده دارد.همچنین جمع آوری صندوق های سطح شهر و شمارشان بر عهده این عزیزان می باشد.

اطلاعات حساب شعبه وحدت

بانک ملی سیبا : ۰۱۱۲۱۲۴۰۴۰۰۰۰

بانک ملی (کارت به کارت) : ۹۲۲۵-۹۹۹۹-۹۹۱۸-۶۰۳۷

قرض الحسنه نبوی : ۱۳۱۱

بانک تجارت (قرض الحسنه) : ۱۳۰۱۲۱۴۴۴۴

بانک تجارت (کارت به کارت) : ۹۳۵۰-۰۴۲۵-۸۳۷۰-۵۸۵۹

راه های ارتباطی

آدرس پستی

تلفن و ایمیل

ساعات کاری

لوکیشن شعبه وحدت

Scroll to Top