آدرس و اطلاعات شعبه نمین

شرح وظایف شعبه نمین

در این دفتر همکاران ما وظیفه جمع آوری کمک های نقدی, غیر نقدی و توزیع بسته های معیشتی و احسانات شما خیّرین بزرگوار را بر عهده دارد. همچنین جمع آوری صندوق های شمیم مهر سطح شهر و شمارشان بر عهده این عزیزان می باشد.

اطلاعات حساب شعبه نمین

بانک ملی سیبا : ۰۲۲۰۹۷۸۲۱۰۰۰۲

بانک ملی (کارت به کارت) : ۹۸۱۸-۹۹۹۲-۹۹۱۸-۶۰۳۷

راه های ارتباطی

آدرس پستی

تلفن و ایمیل

ساعات کاری

لوکیشن شعبه نمین

Scroll to Top