دیدار رئیس و اعضای بنیاد حمایت از کودکان سرطانی استان با سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دیدار رئیس و اعضای بنیاد حمایت از کودکان سرطانی استان با سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، امروز دوشنبه ۵ آبان ماه ۹۹ آقای قرآن نویس رئیس هیات مدیره بنیاد حمایت از کودکان سرطانی استان به همراه اعضای این بنیاد با دکتر حبیب زاده سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دیدار کرد.
در این جلسه که معاون درمان دانشگاه و رئیس بیمارستان بوعلی اردبیل نیز حضور داشتند در خصوص فعالیت های این بنیاد، وضعیت رسیدگی به کودکان سرطانی و برنامه ریزی های لازم جهت ارائه خدمات مطلوب به این بیماران بحث و تبادل نظر شد.

 

Scroll to Top