مراسم تجلیل از همیار دواطلب بنیاد شمیم مهر

مراسم تجلیل از همیار دواطلب بنیاد شمیم مهر

طی جلسه ای که بعد ازظهرامروز دردفتر اسماعیل بیگ برگزار شد با ارائه لوحی ازخدمات ارزنده وبی شائبه جناب آقای آدمی  وشرکت همراه ایشان  درزمینه ارائه خدمات فرهنگی واجتماعی رایگان برای کودکان مبتلا به سرطان و همچنین ترویج و اشاعه فرهنگ نوع دوستی با توزیع داوطلبانه قلک در شهرستان ها قدردانی شد همچنین دراین جلسه سرکارخانم ناصری نظر به شایستگی، سوابق علمی و تجارب اجرایی ایشان طی حکمی از طرف مدیر عامل محترم بنیاد شمیم مهر بعنوان مسئول دفتر اسماعیل بیگ منصوب گردید.

Scroll to Top