برگزاری مراسم تودیع و تجلیل از خدمات مدیر روابط عمومی بنیاد شمیم مهر

برگزاری مراسم تودیع و تجلیل از خدمات مدیر روابط عمومی بنیاد شمیم مهر

مراسم تجلیل و قدردانی از خدمات مدیر روابط عمومی بنیاد با حضور کارکنان این مجموعه خیریه برگزارشد.
به پاس زحمات و خدمات خانم سیمین سیدعسگری، مراسم صمیمانه ای در سالن جلسات بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست و مبتلا به سرطان استان ترتیب یافت.
دراین جلسه جواد قرآن نویس رییس هیات مدیره بنیاد، از تلاشهای خانم سید عسگری در حوزه روابط عمومی تشکر نمود و فعالیت های ایشان را در این حوزه خوب ارزیابی کرد.
درادامه خانم سیدعسگری نیز در سخنانی از تلاشهای عموم همکاران خیریه در جهت خدمت رسانی به نیازمندان تشکر کرده و خدمت در این موسسه را موجب ارتقای تجربیات خود عنوان کرد.
در پایان این مراسم لوح سپاس به ایشان اهدا و عکس دسته جمعی برای نصب در قاب خدمت پرسنل اداری بنیاد گرفته شد.

Scroll to Top