مهندسان خیر همراهان بنیاد و حامیان کودکان مبتلا به سرطان استان اردبیل

مهندسان خیر همراهان بنیاد و حامیان کودکان مبتلا به سرطان استان اردبیل

جمعی از مهندسان خیر سازمان نظام مهندسی ساختمان اردبیل ضمن حضور در بنیاد و بازددی از این موسسه خیریه در جریان نحوه عملکرد و نوع خدمات رسانی به کودکان بی سرپرست و مبتلا به سرطان استان از طریق این موسسه قرار گرفتند.
مهندسان خیر در این بازدید آمادگی خود را برای حمایت از این مجموعه و اعضای تحت پوشش اعلام کردند و مقرر شد مهندسان خیر در امورات ساختمانی، نقشه کشی نظارتف اجرا، فنی و تاسیات و … با بنیاد بصورت افتخاری همکاری نمایند.

Scroll to Top