موسسه شمیم مهر اردبیل

موسسه شمیم مهر اردبیل

مراتب سپاس وقدردانی خودرا از بیمارستان فوق تخصصی و موسسه خیریه محک،مدیر عامل محترم،همکاران و همیاران این موسسه عظیم درخصوص تهیه آمپولها و داروهای  کمیاب مخصوصا  oncaspar برای کودکان مبتلا به سرطان شمیم مهر که دراین ایام سخت پاندمی بیماری کرونا و بحران شدید اقتصادی باری بزرگ از دوش خانواده های غمگین و نگران برداشته اند، اعلام می دارد
باشد که با همکاری هم ، آغوش حمایت از کودکان مبتلا به سرطان را بزرگتر نماییم ولبخند سلامتی را برلبان همه کودکان سرزمینمان ، نظاره گر باشیم
: قدردان مهرتان هستیم:

Scroll to Top