نخستین مرکز دندانپزشکی ویژه کودکان مستمند ومبتلا به سرطان وخانواده آنها دراردبیل راه اندازی می شود

جواد قرآن نویس درتشریح جزئیات این خبر افزود: به زودی با مجوز دانشگاه علوم پزشکی اردبیل مرکز دندانپزشکی در اردبیل و ساختمان بنیاد راه اندازی می شود.
قرآن نویس رئیس هیات مدیره بنیاد حمایت ازکودکان مستمند و سرطانی از تجهیز و راه اندازی مرکز پیشرفته دندانپزشکی برای ارائه خدمات به کودکان مستمند و سرطانی و خانواده آنها سخن گفت و افزود:
این مرکز دندانپزشکی به لحاظ هزینه های مالی بسیارسنگین که درپی ترمیم و هزینه های دندانپزشکی برای خانواده های تحت پوشش بنیاد بود که با کمک خیّرین نامی از پایتخت ویک بانوی ۸۵ ساله این مرکز را تجهیز و برای خدمات دهی رایگان به زودی افتتاح می گردد.
وی درادامه افزود:کلیه خدمات این مرکزعکس برداری، رادیو گرافی،یونیت و…..برای کودکان مستمند سرطانی و خانواده آنها رایگان خواهد بود وازمجرب ترین پزشکان دندانپزشک دراین مرکز جهت خدمات رسانی استفاده خواهد شد.

اسکرول به بالا