نشست هم اندیشی با دانشگاه علوم پزشکی

نشست هم اندیشی با دانشگاه علوم پزشکی

نشست هم اندیشی رئیس هیات مدیره بنیاد شمیم مهر اردبیل به همراه تعدادی از اعضای بنیاد با رئیس محترم دانشگاه علوم

پزشکی و معاونین محترم حوزه درمان این دانشگاه برگزار شد.

Scroll to Top