نشست هم اندیشی با دانشگاه علوم پزشکی

نشست هم اندیشی رئیس هیات مدیره بنیاد شمیم مهر اردبیل به همراه تعدادی از اعضای بنیاد با رئیس محترم دانشگاه علوم

پزشکی و معاونین محترم حوزه درمان این دانشگاه برگزار شد.

اسکرول به بالا