ویزیت های رایگان دوره ای برای خانواده های کودکان بی سرپرست و مبتلا به سرطان تحت پوشش بنیاد

ویزیت های رایگان دوره ای برای خانواده های کودکان

با عضویت پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص اردبیل و سایر استان ها اقدامی داوطلبانه و خیرخواهانه توسط این پزشکان و با هماهنگی بنیاد ویزیت های دوره ای رایگان برای خانواده های کودکان تحت پوشش انجام می پذیرد. همچنین مراجعه کنندگان خارج از پوشش بیناد می توانند از این فرصت بهره مند شده در کنار ویزیت توسط این پزشکان در حد توان مالی خود مبلغی به صندوق حمایت از کودکان در بنیاد واریز نمایند.

 

Scroll to Top