کودکان سرطانی شمیم مهر

کودکان سرطانی شمیم مهر

پدران و مادرانی که فرزندان کودکان سرطانی شمیم مهردارند،علاوه بر رنج و درد بیماری کودکان خود مشکلات هزینه درمان را نیز به دوش می‌کشند.

خیرانی که با خدا معامله کرده و به هر نوعی در صدد کاهش آلام این کودکان هستند.

کودکان سرطانی شمیم مهر

خیرانی که در قالب بنیاد حمایت از کودکان بی‌سرپرست و مبتلا به سرطان استان اردبیل،سال‌هاست به کمک این کودکان میشتابند.

با تامین هزینه درمان کودکان بی‌سرپرست و مبتلا به سرطان با خدای خود معامله میکنند. به هرنوعی این کودکان را فرزندان خود می‌دانند و تاب رنج و درد آنان را ندارند.

اما در سال‌جاری برای حمایت هرچه بیشتر مردم از مددجویان این بنیاد، طرحی به‌راه افتاده تا دری دیگر برای امداد به کودکان بیمار در این بنیاد باز شود.

آقای لطیفی، باغدار نوع‌دوست اهل شهر

هیر، شهر شکوفه‌های گیلاس است. در اقدامی خداپسندانه دو اصله نهال خود را به بنیاد حمایت از کودکان بی‌سرپرست و مبتلا به سرطان استان اردبیل اهدا کرد. این اقدام خیرخواهانه به فرهنگی برای کمک به دیگران تبدیل خواهد شد.

این درختان،با حضور مسؤولان شهر هیر و رئیس هیأت مدیره بنیاد حمایت از کودکان سرطانی شمیم مهر  استان اردبیل طی مراسمی پلاک کوبی شد.

قرار است سالانه مبلغ معادل میوه برداشت شده از این درختان توسط این باغدار خیر به حساب بنیاد واریز شود.

لطیفی هدف از این اقدام را کمک به خانواده‌های نیازمند دانست. خانواده های دارای کودکان بیمار،کودکان سرطانی شمیم مهر عنوان کرده است.

وی ابراز امیدواری نمود تا دیگر باغداران استان نیز در این کار خیر پیش قدم شوند.

اقدامی خیرخواهانه و خداپسندانه

اگر این کار توسط باغداران دیگر در سطح استان انجام شود، بسیاری از هزینه‌های درمان این بیماران رفع میشود.

هر باغدار در این کار خداپسندانه شریک خواهد شد.

Scroll to Top