بازدید استاد یکانی پور مسئول سبک چانک چوان ووشو استان

تفاهم نامه ای با موضوع استعداد یابی و آموزش رشته‌های ورزشی از جمله ووشو و سایر رشته‌های مرتبط.