گزارشات

گزارش عملکرد بنیاد حمایت از کودکان مبتلا به سرطان شمیم مهر استان اردبیل در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲

جمع کل درآمد ۱۱،۸۵۷،۰۹۲،۲۰۵ ريال هزینه درمانی ۵۵۹،۱۵۹،۱۹۳ ریال هزینه داروخانه ۱،۱۸۹،۹۰۶،۳۰۳ ریال هزینه بیمارستان ۷۰۸،۹۷۳،۷۸۱ ریال هزینه آنژیوکت ۲۳۲،۴۰۰،۰۰۰ ریال هزینه پوشاک ۷۵،۹۴۰،۰۰۰ ریال هزینه ایاب ذهاب بیماران ۹۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال هزینه هتل ۲۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال هزینه آب میوه و وسایل ۱۰۶،۹۶۳،۰۰۰ ریال هزینه عملیاتی ۶،۰۰۱،۲۲۳،۱۳۰ ریال ۱۲۰ بسته غذایی به ارزش هر بسته ۳۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال

بیشتر بخوانید»
بازدید از باغ گیلاس هیر

بازدید از باغ گیلاس هیر

اهدای نشان عالی بنیاد به آقای شهریار لطیفی در باغ شهر هیر که سال گذشته دو اصله از درختان باغ خود را به کودکان مبتلا به سرطان تحت پوشش بنیاد شمیم مهر استان اردبیل هدیه نمودند. محصول برداشتی از این دو اصله درخت در میان کودکان تحت پوشش بنیاد توزیع خواهد شد. حضور بنیاد حمایت

بیشتر بخوانید»
Scroll to Top