آدرس و اطلاعات شعبه اسماعیل بیگ

شرح وظایف شعبه اسماعیل بیگ

در این دفتر همکاران ما وظیفه جمع آوری کمک های نقدی, غیر نقدی شما خیّرین بزرگوار را بر عهده دارد.همچنین وظیفه توزیع و جمع آوری قلک شمیم مهر بر عهده این عزیزان می باشد.

اطلاعات حساب اسماعیل بیگ

بانک ملی سیبا : ۰۱۱۲۱۲۴۰۴۰۰۰۰

بانک ملی (کارت به کارت) : ۹۲۲۵-۹۹۹۹-۹۹۱۸-۶۰۳۷

قرض الحسنه نبوی : ۱۳۱۱

بانک تجارت (قرض الحسنه) : ۱۳۰۱۲۱۴۴۴۴

بانک تجارت (کارت به کارت) : ۹۳۵۰-۰۴۲۵-۸۳۷۰-۵۸۵۹

راه های ارتباطی

آدرس پستی

تلفن و ایمیل

ساعات کاری

لوکیشن شعبه اسماعیل بیگ​

Scroll to Top