خدمات روانشناختی

خدمات روانشناختی کودک

اتاق بازی کودکان با همکاری خانواده ی نیک اندیش شهیدان والا مقام داور و سراج قیّوم اصغری و شمیم مهر تجهیز شده و بازیهایی در این اتاق با همکاری مددکاران و روانشناسان کودکان طراحی و برای آنان اجرا می شود که بتوانند ضمن پذیرش شرایط جسمی خود به لحاظ بیماری، در مراحل درمان با کمترین استرس، کادر پزشکی و پرستاری بخش خون و انکولوژی کودکان را همراهی نمایند تا انشالله در آینده ای نه چندان دور شاهد بهبودی این عزیزان باشیم.

Scroll to Top