سرای نیکان

مرکز اقامتی شمیم مهر با عنوان سرای نیکان با تامین هزینه تجهیز از سوی خیّرین بنیاد، در طبقه چهارم ساختمان اصلی بنیاد تأسیس شده است و خانواده های دارای کودک مبتلا به سرطان شهرستانهای استان که برای درمان بیماری کودک خود به مرکز استان مراجعه می نمایند و محل اقامتی در اردبیل ندارند می توانند با مراجعه به بنیاد از این مرکز برای اقامت قبل و بعد از بستری استفاده نمایند.

Scroll to Top